head


Vi har ændret navn / We have changed our name.
Full Gospel Business
(Tidligere / Previous: Full Gospel Business Mens Fellowship international)


Det vil tage nogen tid at få ændret alle sider, oplysninger og dokumenter
It'll take some times to change all sites, informations and documents.

   Forside
Forside Møder og
arrangementer
Opdateret 
d. 07.05. 2017
Hvem
vi er
og links
Opdateret 
29.04. 2017
Lands-
og afd.'s
ledelser

pr. 29.04. 2017
Ladies 
of the
Fellowship

Opdateret
11.03. 2016
Ønsker du forbøn, så
klik her
Vidnesbyrd 
Opdateret
01.02. 2017


Vidnesbyrd
på videoer
Opdateret
15.12. 2016

NY SIDE
pr. 14.06. 2016
Video med 
Michael Garnfeldt:
Hvordan man realiserer visioner fra Gud
Vidnes-
byrd-
bladet
"Voice
"
Vidnes-
byrd

DVD salg
På cykel
fra Norge
til Spanien
Opdateret 16.09. 2015
"Nødråbet"
Et poetisk
digt af
Børge Laustsen
Støt os og få skatte- fradrag og/eller
bliv medlem
Opdateret
04.02. 2016
Befri
fanger
Nyhedsbreve
og referater

Opdateret
13.05. 2016
Vor vision
og formål
Et personligt
møde med
Jesus
Kristne forretninger
og andre links
Opdateret 16.04. 2017
Ophørsudsalg Vingbum-leg
Bøger og
matrialer
Tilbage
fra døden
Opdateret
31.07. 2015
Dom og
frelse
Massakren
i Armenien
Opdateret 
08.05. 2015
Who
we are

Tjek disse sider, der henvender sig til evangelister.
Evangeliser Nu Danmark  og Evangelize Now Europe 
En arbejdsgruppe under Full Gospel Business i Danmark

Opdateret d. 11.03. 2016

Ladies of the Fellowship
MedlemsskabFul Gospel Men's Fellowship International i Danmark
Ladies of the Felloship

I erkendelse af, at mange kvinder - herunder enlige kvinder - deltager i de enkelte afdelinger, er der et udbredt ønske om at kunne værdsætte disse kvinder og knytte dem tættere til fællesskabet.

Vedtægterne for FGBMFI giver ikke mulighed for egentlig fællesskab med stemmeret eller mulighed for at indgå i afdelingsledelsen eller national ledelse.

På den baggrund er det besluttet at oprette støttemedlemskaber for kvinder, knyttet til de enkelte afdelinger på tilsvarende
vis som almindelige medlemsskaber.

STØTTEMEDLEM

Som støttemedlemmer kan optages ægtefæller til medlemmer og andre kvinder, som ønsker at støtte arbejdet i FGBMFI.

Et støttemedlem skal tiltræde FGBMFI's læremæssige erklæring, og støttemedlemskabet er i alle forhold, som ikke er fraveget ved nuværende regelsæt, underlagt almindelige vedtægter for FGBMFI.

Et støttemedlem er berettigettil at bære det særlige emblem for Ladies of the Fellowship.

STØTTEMEDLEMSKAB

Et støttemedlemsskab er underlagt beslutninger og retningslinier fastsat af bestyrelsen for den afdeling, hvortil medlemskabet er tilknyttet samt af Det Nationale Råd.

Støtte medlemskabets primære opgave er at støtte op om afdelingens virke gennem forbøn og praktisk hjælp.

Et støttemedlem kan deltage i alle afdelingens aktiviteter og modtage indbydelser til samme.

Et støttemedlem kan uden stemmeret deltage i afdelingens og den nationale generalforsamling/årsmøde.

Et sstøttemedlem modtager uden særskilt vederlag et eksemplar af hvert nummer af "Voice."

KONTINGENT

Et støtte medlem betaler et kontingent mindst svarende til det til enhver tid af generalforsamlingen fatsatte kontingent for pensionister og studerende i FGBMFI.

Ønsker støttemedlemmer at betale et beløb ud over dette minimumskontingent, tilfalder det ekstra beløb afdelingen.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 28. april 2007.

Note pr. 11. marts 2016 - Det Nationale Råd hedder i dag "Landsbestyrelsen."

Se hvordan du søger om medlemskab KLIK HER