head


Vi har ændret navn / We have changed our name.
Full Gospel Business
(Tidligere / Previous: Full Gospel Business Mens Fellowship international)


Det vil tage nogen tid at få ændret alle sider, oplysninger og dokumenter
It'll take some times to change all sites, informations and documents.

Forside
Forside Møder og
arrangementer
Opdateret 
d. 07.05. 2017
Hvem
vi er
og links
Opdateret 
29.04. 2017
Lands-
og afd.'s
ledelser

pr. 29.04. 2017
Ladies 
of the
Fellowship

Opdateret
11.03. 2016
Ønsker du forbøn, så
klik her
Vidnesbyrd 
Opdateret
01.02. 2017


Vidnesbyrd
på videoer
Opdateret
15.12. 2016

NY SIDE
pr. 14.06. 2016
Video med 
Michael Garnfeldt:
Hvordan man realiserer visioner fra Gud
Vidnes-
byrd-
bladet
"Voice
"
Vidnes-
byrd

DVD salg
På cykel
fra Norge
til Spanien
Opdateret 16.09. 2015
"Nødråbet"
Et poetisk
digt af
Børge Laustsen
Støt os og få skatte- fradrag og/eller
bliv medlem
Opdateret
04.02. 2016
Befri
fanger
Nyhedsbreve
og referater

Opdateret
13.05. 2016
Vor vision
og formål
Et personligt
møde med
Jesus
Kristne forretninger
og andre links
Opdateret 16.04. 2017
Ophørsudsalg Vingbum-leg
Bøger og
matrialer
Tilbage
fra døden
Opdateret
31.07. 2015
Dom og
frelse
Massakren
i Armenien
Opdateret 
08.05. 2015
Who
we are

Tjek disse sider, der henvender sig til evangelister.
Evangeliser Nu Danmark  og Evangelize Now Europe 
En arbejdsgruppe under Full Gospel Business i Danmark


ET PERSONLIGT
MØDE MED JESUS
Klik på billedet for stor format
Kære ven: Måske har du tænkt på, om du kan komme til at kende Gud personligt og få fred i dit hjerte? Jesus sagde, at for at kende Gud - som er Ånd - så må du blive født igen i din menneskelige ånd. Her er, hvad der skal dertil:
1. ERKENDELSE: Alle har jo syndet og mangler herligheden fra Gud. (Rom. 3.23) Gud! vær mig synder nådig! (Luk. 18.13). I lyset af Guds ord indses det, at vi er syndere.
2. OMVENDELSE: Vi må blive et oprigtigt ønske at bryde med synden én gang for alle. Hvis I ikke omvender jer, skal I omkomme på samme vis (Luk. 13.3) Fat derfor et andet sind og vend om, så jeres synder må blive udslettede. (Ap.G. 3.19).
3. BEKENDELSE: Herren venter på vor bekendelse af synd, og at vi viser tro. Hvis vi be- kender vores synder, er Han trofast og retfærdig, så Han tilgiver os vore synder og renser os for al urætfærdighed. (1. Johs. 1.19)....når du med din mund bekender Jesus som Herre, og i dit hjerte tror, at Gud opvakte Ham fra de døde, skal du blive frelst. (Rom. 10.9).
4. TRO: Tro på Jesus fuldbragte værk på korset....således elskede Gud verden, at Han gav
sin Søn, den enbårne, for at enhver, som tror på Ham, ikke skal
fortabes *, men have evigt liv (Joh.3.16) 
Den, som tror og bliver døbt, skal blive frelst, men den som er vantro, skal blive
fordømt **. (Mark. 16.16)
 
Du må tage imod Jesus Kristus i dit eget hjerte ved tro, før du erfarer virkeligheden ved den
nye og åndelige fødsel i dit liv. Han kom til sit eget, og Hans egne tog ikke imod Ham. Men alle dem, som tog imod Ham, gav Han magt til at blive Guds Børn, dem, som tror på Hans navn. (Joh. 1.11-12).
FREMSIG AF HJERTET DENNE ELLER EN LIGNENDE BØN OG BLIV FRELST:
"Kære Jesus! Jeg ønsker at tilhøre dig. og jeg bede dig om at tilgive mig mine synder. Overtag mig helt og bliv Herre i mit liv. Ved din hjælp vil jeg bekende dig for andre mennesker".
Du har nu fattet dit livs vigtigste og mest afgørende beslutning. Velkommen i Guds familie.
Skriv eller ring til os, og vi sender dig bogen "Hvad nu - efter at jeg er blevet kristen?",
og vi sætter dig i forbindelse med andre troende.

Email adr.:KLIK HER eller
telefonnummer, kig under
"Hvem er vi"