Hvem vi er. FGB i Danmark
head


En tværkirkelig forening / A cross-church association
(Tidligere / Previous: Full Gospel Business Mens Fellowship International in Denmark)
(Tidligere / Previous: www.fgbmfi.dk )

Vi overholder EU's persondatalovgivning / We comply with EU personal data law
KLIK HER for yderlige oplysninger (Link to information - Only in Danish)


Full Gospel Business's Facebookside KLIK HER

Forside
Forside Møder og
arrangementer
Opdateret 
d. 18.06.. 2024
Hvem vi er
og links
Opdateret 
29.04. 2021
Lands-
og afd.'s
ledelser

pr. .Sept. 2020
Kvindelige
medlemmer

Opdateret
08.09. 2017
Vidnesbyrd 
Opdateret
21.01. 2024
Ny udgave
Børge & Gerda


Vidnesbyrd
på videoer
Opdateret
31.05. 2024

Video med 
Michael Garnfeldt:
Hvordan man realiserer visioner fra Gud
Vidnes-
byrd-
bladet
"Voice
"
Vidnes-
byrd

DVD salg
Opdateret
29.09. 2018
"Nødråbet"
Et poetisk
digt 
Støt os
evt. også med
skattefradrag
Befri
fanger
Regnskaber
Nyhedsbreve
Referater

Opdateret
01.01. 2024
Vor vision
og formål
Et personligt
møde med
Jesus
Kristne
forretninger

Opdateret
29.07. 2020
Bøger og
matrialer
Opdateret
29.01. 2024
Ny bog
Tilbage
fra døden
Opdateret
20.10. 2018
Dom og
frelse
Massakren
i Armenien
Opdateret 
08.05. 2015
Who
we are

Tjek denne side, der henvender sig til evangelister.
Evangeliser Nu Danmark
En arbejdsgruppe under Full Gospel Business i Danmark

Opdateret 29.04. 2017

HVEM VI ER
og kontakter


Ændret d. 29.04. 2017
Full Gospel Business (FGB) i Danmark er et fællesskab med kristne fra alle kirkesamfund, der holder møder i hoteller, på restauranter og i mødelokaler.

Folk deler deres oplevelser om Guds indgriben i deres liv. DVS. de deler deres personlige vidnesbyrd.

Vi hører ikke til de nyreligiøse bevægelser og har ingen kirke - Vi betragter os som alle kristne kirkers forlængede arm.
Vi vidner om den levende Guds kraft i hverdagen. og mange har på disse møder erfaret Guds indgriben i deres tilværelse:
Til omvendelse fra et tomt og gudløst liv,
Til fornyelse i et udtørret kristenliv,
Til helbredelse for såvel fysiske som psykiske sygdomme
.

Fælles for kristne, der har oplevelser med Jesus Kristus er, at de bliver styrket og fornyet til en mere aktiv gerning
i deres menighed og liv. Mange har også erfaret, hvordan Gud på forunderlig vis har hjulpet dem i alle livets forhold

Vi var tidligere en del af det internationale Full Gospel Business Mens Fellowship International (FGBMFI), 
men er trådt ud af dette fællesskab og har nu fællesskab med (FGB) Full Gospel Businessmen
i bl.a England og Irland og (BMF) Business Mens Fellowship samt det Europæiske 
Full Gospel Global Forum (FG-GF): Vi har dog besluttet kun at kalde os Full Gospel Business

Fordi ordet forretningsmænd på dansk er et for snævert begreb for ordet "Business". Det amerikanske/engelske udtryk "Business" dækker langt mere end det danske "forretning", der umiddelbart leder tankerne hen på selvstændig erhvervsdrivende.
Slår man op i Gyldendals engelske ordbog får man følgende forklaringer:
Profession, bestilling, hverv, opgave, gerning, pligt, sag, ærinde, forretninger, arbejde, handel, handelvirksomhed osv. eller f.eks.: Mind your own business = Pas dig selv eller: What is your business here = Hvad har du at gør her = . eller: Get down to business = Komme i gang igen.
Så med den brede forståelse af ordet business, så omfatter  fællesskabet både forretningfolk og alle andre, der ønsker at få deres liv til at fungere i harmoni med Guds vilje; kendetegnet ved, at ganske almindelige mennesker som du og jeg bærer det glade budskab ud til den verden, der har så desperat behov for Gud (også selv om den ikke gør sig klart, at den har det behov).  

"Business" kan også defineres som "det manglende led mellem en vision og dens opfyldelse" eller "Én, der har fået en vision og har travlt med at nå dens opfyldelse" eller "Enhver aktivitet, der skal til, for at et samfund fungerer godt". Disse difinitioner passer bedre på indholdet i FGB Danmark, for vi har også en vision, som vi har travlt med at udføre nemlig:
At sprede det glade budskab om Jesus og frelsen gennem ham. Dette er vores "Business".

VISION og vores MISSIONS FORMÅL 
(se også siden med emnet) KLIK HER
(Er endnu ikke rettet til efter det nye navn og vision)

Visionen bygger på, at lægfolk med deres "fagkendskab" har meget bedre mulighed for at komme i kontakt med kolleger eller andre ligestillede, end præster og evangelister har, fordi de taler "samme sprog".

Lokale Afdelinger i Danmark:
Storkøbenhavn Formand
David Demandt, Kobbelvænget 50, 2.th., 2700 Brønshøj, tlf. 38 28 32 95
Email: daviddemandt@live.dk 
Vestegnen (Ishøj) Formand
Børge Laustsen, Gildbrovej 14 2.tv, 2635 Ishøj.Tlf. 30 32 12 01 
email: vestegnen@fullgospel.dk 
Webmaster for disse sider.
Evangeliser Nu og
Evangelize Europe Now
En arbejdsgruppe under FGB-DK
Har sine egen hjemmeside:  
www.evangeliser.nu
 - www.evangelizenow.eu 
 
Uldjyderne (Herning) Afdelingen er nedlagt.  
Fyn (Odense)
Afdelingen er nedlagt.
.
Landsformand for FGB i Danmark: Børge Laustsen..
Gildbrovej 14 2.tv, 2635 Ishøj.Tlf. 30 32 12 01
Email: president@fullgospel.dk 
Webmaster for disse sider.
LINKS
 
ADR.
Full Gospel Businessmen UK and Ireland: >

FGB

Full Gospel Businessmen UK: Forskellige links  

FGB-links

Business Mens Fellowship USA >

BMF USA

Business Mens Fellowship UK  

BMF UK

Full Gospel Global Forum  

FG-GF

Links til Christian Business Directory og Businessmen Fellowship Websites >
Dansk kristen webguide >

Christian webguide

ICCC. International Christian Camber of Commerce >

ICCC

FULL GOSPEL PRODUKTION >

FGProduktion
Er der nogle af kontakterne, der ikke virker, eller
har du andet angående disse websider,
så kontakt Webmaster:
KLIK HER