head


En tværkirkelig forening / A cross-church association
(Tidligere / Previous: Full Gospel Business Mens Fellowship International in Denmark)
(Tidligere / Previous: www.fgbmfi.dk )

Vi overholder EU's persondatalovgivning / We comply with EU personal data law
KLIK HER for yderlige oplysninger (Link to information - Only in Danish)


Full Gospel Business's Facebookside KLIK HER

Forside
Forside Møder og
arrangementer
Opdateret 
d. 18.06.. 2024
Hvem vi er
og links
Opdateret 
29.04. 2021
Lands-
og afd.'s
ledelser

pr. .Sept. 2020
Kvindelige
medlemmer

Opdateret
08.09. 2017
Vidnesbyrd 
Opdateret
21.01. 2024
Ny udgave
Børge & Gerda


Vidnesbyrd
på videoer
Opdateret
31.05. 2024

Video med 
Michael Garnfeldt:
Hvordan man realiserer visioner fra Gud
Vidnes-
byrd-
bladet
"Voice
"
Vidnes-
byrd

DVD salg
Opdateret
29.09. 2018
"Nødråbet"
Et poetisk
digt 
Støt os
evt. også med
skattefradrag
Befri
fanger
Regnskaber
Nyhedsbreve
Referater

Opdateret
01.01. 2024
Vor vision
og formål
Et personligt
møde med
Jesus
Kristne
forretninger

Opdateret
29.07. 2020
Bøger og
matrialer
Opdateret
29.01. 2024
Ny bog
Tilbage
fra døden
Opdateret
20.10. 2018
Dom og
frelse
Massakren
i Armenien
Opdateret 
08.05. 2015
Who
we are

Tjek denne side, der henvender sig til evangelister.
Evangeliser Nu Danmark
En arbejdsgruppe under Full Gospel Business i Danmark

Tilbage til
døden
forside
Daniel
Ekechukva
Side 1
Daniel 
Ekechukwa
side 2
Opdateret
05.04. 2018
Buddhist
munk
Tilføjet
04.04.2018
Oluf
Borremark
Frelse
og dom
Lazarus
Nogle af Jesus udtalelser i bibelen om frelse/fortabelse/dom/helvedet
Vi dømmer ikke dig, men døm selv ud fra disse bibelvers!

Tilbage til "Lazerus" Klik Her
Dom og  frelse
Johannes kap. 12, vers 44-50
Jesus råbte: "Den der tror på mig, tror ikke på mig, men på ham, som
har sendt mig. Som lys er jeg kommet til verden, for at enhver, som
tror på mig, ikke skal blive i mørket.
Og den, der hører mine ord og
ikke holder fast ved dem, ham dømmer jeg ikke; for jeg er ikke
kommet for at dømme verden, men for at frelse verden. Den, der
forkaster mig og ikke tager imod mine ord, har mødt sin dommer:
>
Det ord, jeg har talt, det skal dømme ham på den yderste dag. For jeg har ikke talt af mig selv; men Faderen, som har sendt mig, han har påbudt mig, hvad jeg skal sige, og hvad jeg skal tale. Og jeg ved, at hans bud er evigt liv. Så når jeg taler, taler jeg jeg sådan, som Faderen har sagt til mig.

Nogle af Jesus ord.

Elsk Herren din Gud af hele dit hjerte, hele din sjæl og hele dit sind
Elsk din næste som dig selv.................... (Matt. 22, 34-40)
Elsk dine fjender, gør godt mod dem, der hader jer, velsign dem som
forbander dig, bed for dem der mishandler jer.........(Luk, 6,27-36)
For tilgiver i menneskers deres overtrædelser, vil jeres himmelske
fader også tilgive jer. Men tilgiver i ikke mennesker, vil jeres fader
heller ikke tilgive jeres overtrædelser (Matt, 6,14-15)
Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også
gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne. (Matt. 7,12) >>>>>>>>
Et nyt bud giver jeg jer: I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer skal i elske hinanden.......................(Joh.13,31-35
Døm ikke, så skal I ikke selv dømmes; fordøm ikke, så skal I ikke fordømmes...................Giv, så skal der gives jer. (Luk. 6,37-38)
Ve jer, skriftkloge og farisæere, I hykler.........blinde vejleder ..................
Hvordan vil i undgå at blive dømt til Helvede? (Matt, 23,1-36)

Find selv mere i Bibelen i "Det Nye Testamente" !

Verdensdommen
Matthæus kap. 25, vers 31-46

Når menneskesønne kommer i sin herlighed og alle englene med ham, da skal han tage sæde på sin herlighedstrone. Og alle folkeslagene skal samles foran ham, og han skal skille dem, som en hyrde skiller fårene fra bukkene; fårene skal han stille ved sin højre side og bukkene ved sin venstre. Da skal kongen sige til dem ved sin højre side: Kom, I som er min faders velsignede, og tag det rige i arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. For jeg var sulten, og I gav mig noget at spise, jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke, jeg var fremmed, og i tog imod mig, jeg var nøgen, og i gav mig tøj, jeg var syg, og I tog jer af mig, jeg var i fængsel og i besøgte mig. Da skal den retfærdige sige: Herre, hvornår så vi dig sulten og gav dig noget at spise, eller tørstig og gav dig noget at drikke. Hvornår så vi dig som en fremmed og tog imod dig eller så dig nøgen og gav dig tøj? Hvornår så vi dig syg eller i fængsel og >>>>> besøgte dig? Og kongen vil svare dem: Sandelig siger jeg jer: Alt hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig. Da skal han også sige til dem ved sin venstre side: Gå bort fra mig, I forbandede, og til evig ild, som er bestemt for Djævelen og hans engle. For Jeg var sulten, og I gav mig ikke noget at spise, jeg var tørstig, og I gav mig ikke noget at drikke, jeg var fremmed, og I tog ikke imod mig, jeg var nøgen, og I gav mig ikke noget tøj, jeg var syg eller i fængsel, og I så ikke til mig. Da skal de også sige til ham: Herre, hvornår så vi dig sulten eller tørstig eller femmed eller nøgen eller syg eller i fængsel, uden at vi hjalp dig? Da skal han svare dem: Alt, hvad i ikke har gjort mod en af disse mindste, det har I heller ikke gjort mod mig. Og de skal gå bort til evig straf, men de retfærdige til evigt liv.

Dette er frelsen. 
Riget er det sted, hvor vi skal være sammen med Jesus
Dette er dommen og fortabelsen.
Evig straf er helvedet, og frelsen er evigt liv

"Den lille bibel"
Joh. 3,16
For således elskede Gud verden, at han gav sin søn, den eneste,
for at enhver, der tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.

Det vil sige, at Jesus gik frivilligt i døden på et kors, hvor han tog alle vores synder på sig, bare for at frelse os.
På trejde dagen opstod han fra døden, viste sig for sine disciple i 40 dage, hvorefter han blev borttaget til Himlen,
siddende ved sin faders højre hånd, hvorfra han skal komme og dømme levende og døde. Men det er også derfra
han sender Talsmanden (Helligånden) til at hjælpe og vejlede os i bl.a. det, der står her herover.

Åben det ovenstående i en ny browser
som en PDF-fil
KLIK HER 
som et JPG billede
KLIK HER 


Så er det nu.

Så er det nu, du skal spørge dig selv: Hvor kommer jeg hen, når jeg dør? Tænk nu, hvis det er sandt, hvad der står i bibelen, og hvad hvis det, de døde og genopståede fra Nigeria og Burma har berettet, er sandt? Tør jeg tage chancen?

Vil DU lade dig overbevise, nu da der er kommet nogen tilbage fra de døde for at advarer DIG
?????????????????????????????????????????????
Hvis du vil vide, hvordan du frelses,  klik ind på så siden "Personligt møde med Jesus".
Tilbage til "Lazerus" Klik Her