head


En tværkirkelig forening / A cross-church association
(Tidligere / Previous: Full Gospel Business Mens Fellowship International in Denmark)
(Tidligere / Previous: www.fgbmfi.dk )

Vi overholder EU's persondatalovgivning / We comply with EU personal data law
KLIK HER for yderlige oplysninger (Link to information - Only in Danish)


Full Gospel Business's Facebookside KLIK HER

Forside
Forside Møder og
arrangementer
Opdateret 
d. 18.06.. 2024
Hvem vi er
og links
Opdateret 
29.04. 2021
Lands-
og afd.'s
ledelser

pr. .Sept. 2020
Kvindelige
medlemmer

Opdateret
08.09. 2017
Vidnesbyrd 
Opdateret
21.01. 2024
Ny udgave
Børge & Gerda


Vidnesbyrd
på videoer
Opdateret
31.05. 2024

Video med 
Michael Garnfeldt:
Hvordan man realiserer visioner fra Gud
Vidnes-
byrd-
bladet
"Voice
"
Vidnes-
byrd

DVD salg
Opdateret
29.09. 2018
"Nødråbet"
Et poetisk
digt 
Støt os
evt. også med
skattefradrag
Befri
fanger
Regnskaber
Nyhedsbreve
Referater

Opdateret
01.01. 2024
Vor vision
og formål
Et personligt
møde med
Jesus
Kristne
forretninger

Opdateret
29.07. 2020
Bøger og
matrialer
Opdateret
29.01. 2024
Ny bog
Tilbage
fra døden
Opdateret
20.10. 2018
Dom og
frelse
Massakren
i Armenien
Opdateret 
08.05. 2015
Who
we are

Tjek denne side, der henvender sig til evangelister.
Evangeliser Nu Danmark
En arbejdsgruppe under Full Gospel Business i Danmark

 

VISIONEN OG
VOR MISSIONS FORMÅL


VISIONEN: Vor vision for fællesskabet bygger på en række profetier, givet over en periode, og bekræftet ved en klar vision fra Gud - nærmere beskrevet i bogen: "Det lykkeligste folk på jorden".

I visionen bliver en talløs skare af mænd fra alle kontinenter og nationer, af alle racer og med forskellige kulturer og vaner vakt til live, efter at de engang var åndeligt døde. Forløste og sat i frihed er de fyldte med Guds Hellige Ånds kraft, deres ansigter stråler af glæde, hænderne er løftede og deres stemmer bringer lovsangen op til Himlen. Fra at have været isolerede - enhver i fængsel i sit eget jeg - er disse mænd nu bundet sammen i et fælleskab af kærlighed og tilbedelse.

Vi ser en vældig, global bevægelse af mænd, som fortæller hvad de har oplevet med Gud til andre mænd som dem selv - mænd, som måske ikke ville interessere sig for, hvad en prædikant siger, men som vil lytte til en blikkenslager, en tandlæg eller en sælger, fordi de selv er blikkenslager, tandlæger eller sælger.

Vi ser denne gruppe af mænd blive brugt mægtigt af Gud til at hjemføre den sidste store høst gennem udgydelsen af Guds Hellige Ånd forud for vor Herre Jesu Kristi genkomst.

Folk, der står sammen om at bringe evangeliet til verden, er en vigtig kraftkanal:

1: Til at forene dem under evangeliets banner
       Ved at vidne om nærværet og kraften fra Gud i verden i dag, gennem evangeliet til det hele 
       menneske og derigennem nå mennesker for Jesus Kristus; især de, som har en tilsvarende social,
       kulturel eller forretningsmæssig baggrund som den person, der fortæller sit vidnesbyrd.
2: Til at inspirere og træne dem til effektivt at dele ud af glæden over livet i Helligånden
       Ved at danne en basis for kristent fællesskab mellem folk overalt, gennem en organisme, der  
        ikke direkte er knyttet til nogen bestemt kirke, men som samarbejder med samme     
        indstilling, og som inspirerer fællesskabets medlemmer til at være aktive i deres egen kirke.
        FGBMFI starter ikke kirker. Vi ønsker derimod at være en forlænget arm for de eksisterende
3: Til at styrke vidnesbyrdet og kirkernes menighedsfællesskab
        
Ved at bringe et større mål af enhed ind i Kristi Legeme, hvor medlemmer er forenet i ønsket om
        at styrke det bedste i hele legemet.

PÅ DETTE GRUNDLAG HAR VI KONKRETISERET:

Vor missions formål:

Den gamle udgave
Den nye udgave pr. 2017
1:  At vinde mænd i alle nationer for Jesus Kristus
2:  At kalde folk tilbage til Gud
3:  At hjælpe troende med at blive døbt i Helligånden og vokse åndeligt
4:  At træne og udruste mænd til at fuldføre "Missionsbefalingen"
5:  At fremme det kristne fællesskab
6:  At bringe større enhed mellem mennesker i Jesus Kristi Legeme
VI VIL:
Nå alle mennesker:
der ikke kender Jesus som deres
personlige frelser
Opbygge alle mennesker: til at leve deres liv i det fulde
evangelium og i Helligåndens kraft
Styrke fællesskabet: mellem de forskellige grene i
Jesus Kristi Legeme (på tværs af alle kirkesamfund)
VI VIL IKKE: være en menighed
Delvision: også at have en arbejdsgren, der specielt når erhvervsledere (Der er pr. 2017 ikke sådan en arbejdsgren)
   
Ud fra denne vision og disse formål er det så op til hvert enkelt medlem af FGBMFI, hver FGBMFI-afdeling og hvert national FGBMFI at opstille konkrete mål for vor deltagelse i dette inspirerende og verdensomspændende fællesskab.

Netop at være meget konkret og målrettet er sammen med en forpligtende entusiasme af afgørende betydning, hvis vi skal virke i visionen. Det nytter ikke noget, at vi lader stå til og tager livet, som det kommer, for så glider det hele forbi og væk fra os. Vi mister velsignelsen ved at virke i de gerninger, som Jesus har beredt for hver enkelt af os.

Kontakt en af kontaktpersonerne, for at få tilsendt bogen "Det lykkeligste folk på jorden" gratis:
Tilbuddet gælder kun ikke medlemmer. (Kontaktpersoner "Hvem er vi)


Ny side 1

HANS BANNER OVER OS ER KÆRLIGHED - JESUS KÆRLIGHED