head


En tværkirkelig forening / A cross-church association
(Tidligere / Previous: Full Gospel Business Mens Fellowship International in Denmark)
(Tidligere / Previous: www.fgbmfi.dk )

Vi overholder EU's persondatalovgivning / We comply with EU personal data law
KLIK HER for yderlige oplysninger (Link to information - Only in Danish)


Full Gospel Business's Facebookside KLIK HER

Forside
Forside Møder og
arrangementer
Opdateret 
d. 18.06.. 2024
Hvem vi er
og links
Opdateret 
29.04. 2021
Lands-
og afd.'s
ledelser

pr. .Sept. 2020
Kvindelige
medlemmer

Opdateret
08.09. 2017
Vidnesbyrd 
Opdateret
21.01. 2024
Ny udgave
Børge & Gerda


Vidnesbyrd
på videoer
Opdateret
31.05. 2024

Video med 
Michael Garnfeldt:
Hvordan man realiserer visioner fra Gud
Vidnes-
byrd-
bladet
"Voice
"
Vidnes-
byrd

DVD salg
Opdateret
29.09. 2018
"Nødråbet"
Et poetisk
digt 
Støt os
evt. også med
skattefradrag
Befri
fanger
Regnskaber
Nyhedsbreve
Referater

Opdateret
01.01. 2024
Vor vision
og formål
Et personligt
møde med
Jesus
Kristne
forretninger

Opdateret
29.07. 2020
Bøger og
matrialer
Opdateret
29.01. 2024
Ny bog
Tilbage
fra døden
Opdateret
20.10. 2018
Dom og
frelse
Massakren
i Armenien
Opdateret 
08.05. 2015
Who
we are

Tjek denne side, der henvender sig til evangelister.
Evangeliser Nu Danmark
En arbejdsgruppe under Full Gospel Business i Danmark


ET PERSONLIGT
MØDE MED JESUS
Klik på billedet for stor format
Kære ven: Måske har du tænkt på, om du kan komme til at kende Gud personligt og få fred i dit hjerte? Jesus sagde, at for at kende Gud - som er Ånd - så må du blive født igen i din menneskelige ånd. Her er, hvad der skal til:
1. ERKENDELSE: Alle har jo syndet og mangler herligheden fra Gud. (Rom. 3.23) Gud! vær mig synder nådig! (Luk. 18.13). I lyset af Guds ord indses det, at vi er syndere.
2. OMVENDELSE: Vi må hav et oprigtigt ønske om at bryde med synden én gang for alle. Hvis I ikke omvender jer, skal I omkomme på samme vis (Luk. 13.3) Fat derfor et andet sind og vend om, så jeres synder må blive udslettet. (Ap.G. 3.19).
3. BEKENDELSE: Herren venter på vor bekendelse af synd, og at vi viser tro. Hvis vi bekender vores synder, er Han trofast og retfærdig, så Han tilgiver os vore synder og renser os for al urætfærdighed. (1. Johs. 1.19)....når du med din mund bekender Jesus som Herre, og i dit hjerte tror, at Gud opvakte Ham fra de døde, skal du blive frelst. (Rom. 10.9).
4. TRO: Tro på Jesus fuldbragte værk på korset....således elskede Gud verden, at Han gav
sin Søn, den enbårne, for at enhver, som tror på Ham, ikke skal
fortabes *, men have evigt liv (Joh.3.16) 
Den, som tror og bliver døbt, skal blive frelst, men den som er vantro, skal blive
fordømt **. (Mark. 16.16)
 
Du må tage imod Jesus Kristus i dit eget hjerte ved tro, før du erfarer virkeligheden ved den nye og åndelige fødsel i dit liv. Han kom til sit eget, og Hans egne tog ikke imod Ham. Men alle dem, som tog imod Ham, gav Han magt til at blive Guds Børn, dem, som tror på Hans navn. (Joh. 1.11-12).
FREMSIG AF HJERTET DENNE ELLER EN LIGNENDE BØN OG BLIV FRELST:
"Kære Jesus! Jeg ønsker at tilhøre dig. og jeg bede dig om at tilgive mig mine synder. Overtag mig helt og bliv Herre i mit liv. Ved din hjælp vil jeg omvende mig fra mine synder og bekende dig for andre mennesker".
Du har nu fattet dit livs vigtigste og mest afgørende beslutning. Velkommen i Guds familie.
Skriv eller ring til os, og vi sender dig bogen "Hvad nu - efter at jeg er blevet kristen?",
og vi sætter dig i forbindelse med andre troende.

Email adr.:KLIK HER 

 

 

 

 

 

.